Katalog dodavatelů

Zobrazeno 520 dodavatelů

Prémioví dodavatelé

Michlová Monika, Mgr., Ing. - soudní exekutorka

Nabízíme vymáhání peněžitých i nepeněžitých pohledávek a další služby soudního exekutora dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Poskytujeme právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titul…

Mgr. JAN ŠVARC, advokátní kancelář

Advokátní kancelář se zabývá všemi oblastmi práva, najdete u nás odborníky na pomoc v trestních, obchodních i občanských věcech. Specializací jsou obhajoby ve věcech trestních, stejně jako obchodní právo včetně zakládání společností, fúzí či akvizicí. Pro…

Mgr. Jan Kološ, advokát

Řešíme kompletní agendu podnikání a ochranu investic, vnitřní vztahy ve firmách a podnicích a vztahy s dodavateli a odběrateli. Poskytujeme preventivní, průběžnou i následnou podporu při řešení různých situací v rámci Vašeho podnikání.


LogiCall Česká republika, s.r.o.

Poskytneme Vám komplexní řešení v oblasti vymáhání pohledávek a prevence jejich vzniku. Díky našim zkušenostem a pečlivě vybraným smluvním partnerům můžeme zpracovat pohledávky téměř kdekoliv. Specializujeme se na mimosoudní inkaso pohledávek s použitím m…

ABEWY EXE GROUP, s.r.o.

Vymáhání pohledávek

ACTA s.r.o. Zlín

Nabízíme podnikatelské, finanční, organizační a ekonomické poradenství. Zajišťujeme vymáhání pohledávek a detektivní činnosti i pomoc při likvidaci fi. . .

 • Zlín, Kudlov

ADVOKÁT HROUZEK ZDENĚK JUDr.

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na oblast obchodního, trestního, autorského, občanského, rodinného a pracovního práva. Právní poradenství a z. . .

Advokát JUDr. Jan Kužel

Advokátní kancelář se třemi advokáty se zaměřením na právo občanské, bytové, rodinné, obchodní, trestní, převody nemovitostí, vymáhání pohledávek. Kan. . .

 • Praha 8

Advokát JUDr. Ján Vajda

Poskytovani pravních služeb, advokátních služeb a vymáhaní pohledávek pro živnostníky a občany ve Slovenské republice.

Advokát JUDr. Martina Skřivánková

Advokát poskytuje komplexní právní služby v občanském a obchodním právu, zastupování na soudech, sepisuje smlouvy, žaloby, insolvenční návrhy, návrhy . . .

 • Brno

ADVOKÁT, MGR. JAKUB KRČ

Poskytování poradenských služeb pro firmy. Vymáhání pohledávek, právní poradenství a advokátní služby.

Advokátní a mediační kancelář law4U, s.r.o.

Provozujeme advokátní kancelář. Své služby poskytujeme v oblasti nemovitostí, odškodnění, mediace, rodinných záležitostí či obchodních společností. Za. . .

Advokátní kancelář AKKANKA

Poskytujeme právní poradenství v českém, německém a anglickém jazyce zejména v oblasti práva obchodních společností, nemovitostí, práva smluvního a pr. . .

 • Praha 5

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní právo. Nabízíme zastupování před soudy, obh. . .

Advokátní kancelář Doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. a JUDr. Markéta Nováková

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti občanského, rodinného a pracovního a trestního práva, při vymáhání pohledávek, v dědických věcech, při . . .

Advokátní kanceláře Kincová Uhlíř Vojtková

Naše advokátní kancelář se zabývá řešením právních problémů klientů z oblastí práva rodinného, občanského, obchodního, trestního i správního. Jednou z. . .

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ HUDEČKOVÁ DRAHOMÍRA J

Advokátní kancelář - JUDr. Hana Udatná

Nabízíme komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské a rodinné právo, převody nemovitostí, zastupování před soudy, vymáhání pohledávek, . . .

advokátní kancelář Judr. Ivana Weberová

Advokátní služby, právní poradenství Obchodní právo, občanské právo, pracovní právo, správní právo, insolvenční řízení: sepis smluv, vymáhání pohledá. . .

Advokátní kancelář JUDr. Jan Lukeš, Ph.D.

Advokátní kancelář: - poskytuje právní služby v oblasti obchodního a občanského práva. Naši právníci se specializují zejména na právní poradenství . . .

Advokátní kancelář JUDr. Jan Roth

Poskytujeme služby fyzickým a právnickým osobám především v oblasti občanského, obchodního, rodinného, insolvenčního a trestního práva. Zajišťujeme za. . .

Advokátní kancelář JUDr. Jaroslav Palas

Hlavní oblast zaměření: obchodní a občanské právo, trestní právo, dědické právo, směnečné právo, ochrana spotřebitele, náhrada škody, rodinné právo, p. . .

Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka

Specializací kanceláře je obchodní právo, právo pracovní a správní, dále pak právo trestní a občanské. Značnou část agendy kanceláře tvoří právo směne. . .

Advokátní kancelář JUDr. Karel Bocek

Nabízím advokátní služby. Specializuji se na obchodní, občanské, trestní, pracovní a rodinné právo. Zabývám se také vymáháním pohledávek a insolvencí.

Advokátní kancelář - JUDr. Michal Elzer

Nabídka služeb advokáta v oblasti vymáhání pohledávek a dále v obchodním, občanském, pracovním, trestním, rodinném, správním a ústavním právu na celém. . .

 • Brno

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pavelec

Stavebnictví, nemovitosti, soudní spory, korporátní záležitosti a krizový management.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Vladimír Šmeral

Nabízím advokátní služby v oblasti vymáhání pohledávek. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní, rodinné, pracovní, správní a zdravotnické právo.

Advokátní kancelář Kestlová

Naše advokátní kancelář se specializuje v hlavní míře na obchodní právo – zejména právo obchodních společností a oblast vymáhání pohledávek včetně vym. . .

Advokátní kancelář Kestlová,Rotterová & Mádr

Nabídka právních služeb se specializací na právo nemovitostí, telekomunikací a elektronických komunikací, vymáhání pohledávek, insolvenční řízení, prá. . .

Advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol. s r.o.

Zaměřujeme se na obchodní i občanské právo, pracovní právo a kolektivní vyjednávání, právní pomoc městům a obcím, veřejné zakázky, zastupování v soudn. . .

Advokátní kancelář KULHÁNEK Legal Consulting

obecná právní agenda * v oblasti obchodního práva se specializujeme na právo nekalé soutěže, vymáhání pohledávek, zakládání obchodní společnosti a roz. . .

Advokátní kancelář - Kuruc Bureš Maglia

Advokátní kancelář. Poskytujeme komplexní advokátní služby se zaměřením na obchodní, občanské, smluvní a správní právo. Zastupování v soudních sporech. . .

 • Karlovy Vary

Advokátní kancelář Mgr. Bohdana Hejduková

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, trestní a rodinné právo. Nabídka zastupování u soudu, obhajoby v trestních věcech. Zpra. . .

Advokátní kancelář Mgr. Jaroslav Erhard

Advokátní kancelář nabízí poradenství v oblastech práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního, sepisy smluv, vymáhání pohledávek, . . .

Advokátní kancelář Mgr. Kateřina Chocholová

Nabízím komplexní právní poradenství v řadě právních oblastí, zejména pak v oblasti práva občanského, obchodního, pracovního a práv k nemovitostem. Vy. . .

Advokátní kancelář Mgr. Michaela Vilhelmová

Poskytuji právní služby. Jsem členem Unie rodinných advokátů. Mojí specializací je správní, pracovní, rodinné, občanské a obchodní právo. Za účelem us. . .

Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Mičaník

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti obchodního, občanského, pracovního, trestního a správního práva. Zajišťuje zastoupení v s. . .

Advokátní kancelář Mgr.Petr Buršík

Poskytujeme komplexní právní služby - obchodní, občanské, rodinné, pracovní, správní právo a další. Služby v oblasti nakládání s nemovitostmi, zakládá. . .

 • Plzeň, Jižní Předměstí

Advokátní kancelář Poprach & Poprachová & Hruška

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na bytové, občanské, obchodní, trestní, právní, rodinné, správní, insolvenční a pracovní právo. Zajiš. . .

Advokátní kancelář SOUKUPOVÁ, s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti občanského, rodinného, obchodního, pracovního, trestního, správního, vodního, zdravotního a bytového práva, práva obchodn. . .

Advokátní kancelář Těmín, s.r.o.

Provozujeme advokátní kancelář. Zaměřujeme se na obchodní, občanské, rodinné, pracovní, trestní, správní, energetické a horní právo. Zajišťujeme vymáh. . .

Advokátní kancelář Veselý a spol.

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Komplexní servis vymáhání a realizace pohledávek.

 • Praha 3

Advokátní kancelář Zrústek, Lúdl a partneři v.o.s

Nabídka advokátních služeb v oblasti vymáhání pohledávek a poskytování komplexního právního poradenství pro podnikatele.

Afin

Zabývám se daňovou evidencí, podvojným účetnictvím a personální či mzdovou agendou. Nabízím vedení účetnictví právnických i fyzických osob, zpracování. . .

Agentura Česká inkasní, s.r.o.

Poskytujeme vymáhání pohledávek.

Agentura HELLP spol. s r.o.

Agentura HELLP, spol. s r. o. poskytuje služby soukromých detektivů na základě § 27 odst. 2) Živnostenského zákona garantuje spolehlivost všech zaměstn. . .

AK Janovec

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na cenné papíry, fúze a akvizice, bytové, finanční, obchodní, trestní či pracovní právo. Občanské a trestní právo. . .

AK Kučera

Poskytujeme právní služby.

AK Mgr. Ing. Vladimír Doležel, BA, Ph.D., advokát

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, mezinárodní soukromé i obchodní právo či rozhodčí řízení. Zajišťujeme právní servis obch. . .

 • Brno-město

AK - Mgr. MICHAELA KOZÁKOVÁ

Provoz advokátní kanceláře se specializací především na poskytování právních služeb v oblastech práva trestního, zdravotnického, pracovního, správního. . .

AK Svoboda s.r.o.

Nabízím advokátní služby v oblastech vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů. Zajišťuji zastupování ve všech druzích občansk. . .

AK-TOMEK JIŘÍ JUDr.

advokátní kancelář - generální praxe Nabízím komplexní právní služby v oblasti obchodního, trestního, občanského, rodinného a správního práva. Převo. . .

ALEXANDR ČERNOHOUS - SKADENT

Tvorba WWW, IT služby, Vymáhání pohledávek

Filtr

 • Řazení
 • Kraj
 • Obory
Zrušit filtr