Dodavatelé z oboru Ekologie, Ekologické audity

Zobrazeno 636 dodavatelů

Prémioví dodavatelé

SaNo CB s.r.o.

Naše společnost vznikla v roce 1999 a její činnost se soustředí především na služby v oblasti ochrany životního prostředí a jeho dekontaminaci. Díky dynamickému rozvoji firmy dokážeme realizovat zakázky jakéhokoliv rozsahu a naše služby můžete využít po c…

INPEK spol. s r.o.

Provozujeme zkušební, kalibrační a analytickou laboratoř. Nabízíme služby v oboru ekologie se zaměřením na kontrolu znečišťování ovzduší stacionárními zdroji. Provádíme autorizovaná měření emisí, měření pracovního prostředí a imisí, technická a garanční m…

ENVIREX spol. s r.o. Chotěboř

Působíme v oblasti hydrogeologie, ekologie, nápravy ekologických škod (sanace), nakládání s odpady, úpravy vod, ekologického či průmyslového monitoringu. Pro drobné podnikatele působíme v oblastech kolaudace a následného sledování kvality vody pro restaur…


Ekologie, Ekologické audity se slevou? Zadejte si zdarma poptávku a získejte ty nejlepší nabídky!

Detekta s.r.o.

Laboratoř vznikla v roce 1994 na pozadí nové společenské poptávky - rychlé ekologizace českého průmyslu a již od počátku byla specializována na proble...

SBK EKO, s.r.o.

Firma SBK EKO, s.r.o. vznikla počátkem roku 1999 na základě požadavku firmy Oreg Drayton Energietechnik o vytvoření firmy, která bude výhradně zastupo...

oekoplan Czech Republic s.r.o.

Zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov, posudky pro Dotace programu Zelená úsporám.

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Komplexní služby v ekologii. Likvidace ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadnýc...

SaNo CB s.r.o.

Naše společnost vznikla v roce 1999 a její činnost se soustředí především na služby v oblasti ochrany životního prostředí a jeho dekontaminaci. Díky d...

Enviteam s.r.o.

Poradenství v oblasti životního prostředí, systémů řízení dle ISO, zajištění BOZP a PO, přeprava ADR.

Ing. Jaromír Pokoj

Nabízíme posuzování vlivů na životní prostředí - zpracování oznámení, dokumentace, posudků, specializovaných studií (autorizace MŽP) . Ekologické audi...

  • Deštná
  • 3 nabídky

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Poskytujeme inspekční služby, kontroly, revize, BOZP, PO, testování, laboratoře, školení, vzdělávání, certifikace.

TAMARAK s.r.o.

Společnost se zabývá zprostředkováním obchodu a služeb, poradenstvím a realitní činností

  • Hradec Králové

Pavel Pavlík-Eko Morava

nakládání s odpady, export plastového odpadu, recyklace plastů, dětská dřevěná hřiště, výroba hraček, výchovná a poradenská činnost v ekologii, hostin...

INISOFT, spol. s r.o.

Nejrozšířenější sofware pro odpady, obaly a ovzduší v ČR. Evidence odpadů, evidence obalů, ovzduší, svoz komunálních a průmyslových odpadů, skládka, s...

RNDr.Vladimír Čabla

Fyzická osoba samostatně podnikající, geologické práce, překlady z cizích jazyků.

Textil Zpět.cz

Kam s nepotřebným textilem? Nenoste ho do sběru, POŠLETE HO NÁM. A těšte se z hodnotných dárků!

ORLICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOL.

Provozování vodovodů a kanalizací,stavební činnost,čištění kanalizací a kamerové prohlídky.

BYSTŘICKO, a.s.

společnost se zabývá lividací průmyslových odpadů, provádí sanační práce a s nimi spojenou inženýrskou činnost, výroba a distribuce hydrotalcitu ...

REKULTIVA PRAHA s.r.o.

společnost se zabývá rekultivací krajiny postiženou průmyslovou činností a nakládáním s odpady kromě odpadů nebezpečných

  • Praha 3

ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA, spol. s r.o.

Projektové práce-generely,pasporty zeleně,ÚSES,vliv staveb na ZPF,na krajinný ráz,inventarizace a ocenění dřevin,návrhy parků,zahrad, sídliš...

QUINS, spol. s r.o.

Dodavatel zařízení pro likvidaci průmyslových odpadních vod. Dodavatel uzavřených chladících okruhů. Výrobce nádrží svařených z polypropylenu, polyeth...

AGE s.r.o.

inženýrská geologie, hydrogeologie, geotechnické průzkumy, aplikovaný výzkum v geotechnice a ochraně životního prostředí, matematické modelování a geo...

SAMAN servis spol. s r.o.

Hmoty a systémy pro sanace průmyslové podlahy

Filtr

  • Řazení
  • Kraj
  • Obory
  • Ekologie, Ekologické audity (636)
Zrušit filtr