Přihlášení

nebo

Dodavatelé z oboru: Poradenství - právní

Nalezeno 3 441 firem

Prémioví dodavatelé

miller & miller advokáti, s.r.o.

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva (zejména smlouvy, vypořádání majetku, obchodní společnosti, řešení sporů a rodinných záležitostí, správní právo a obhajoba ve věcech trestních).Jsme rodinná advokátní kancelář mající zkušenosti s každodenními právními problémy i velkým byznysem. K právním otázkám a problémům přistupujeme strategicky se zaměřením na výsledek. Klientům nabízíme dlou...

Ing. Dagmar Leebová

Nabízím oceňování nemovitostí a znalecké posudky.

Karel Vlastislav, JUDr.

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, občanské, bytové a autorské právo.

Ostatní dodavatelé

A + ALFA PRAHA, s.r.o.

Znalecký ústav poskytují znalecké posudky a odhady v oboru věcí movitých a nemovitých. Soudní znalec z oboru ekonomika vyhotoví znalecký posudek. Ceny a odhady

A-Z consulting-ekonomické poradenství s.r.o.

Zpracování a poradenská činnost v oblasti účetnictví a mezd.

A.O.K.,spol. s r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti stavebního, pozemkového a správního práva a ve věcech spojených s nakládáním s nemovitostmi.

AAA Mediátor

Mimosoudní řešení rodinných, občanských a firemních sporů. Řešení konfliktů vlastními silami. Výsledkem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda. Zápis z mediace lze použít u soudu a tím zrychlit soudní jednání.

ADVOKATNÍ KANCELÁŘ HORNOVÁ A PARTNEŘI

Nabízíme právních služby v oblasti občanského a autorského práva.

ADVOKÁT HROUZEK ZDENĚK JUDr.

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na oblast obchodního, trestního, autorského, občanského, rodinného a pracovního práva. Právní poradenství a zastupování občanů a společností na úřadech a soudech. Vymáhání pohledávek, směnečné právo. Pro p...

ADVOKÁT, MGR. JAKUB KRČ

Poskytování poradenských služeb pro firmy. Vymáhání pohledávek,právní poradenství a advokátní služby.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Holub J.JUDr.

advokátní kancelář

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - JUDr. Jaroslav Janeček

trestní právo-obhajoba obchodní právo občanské a rodinné právo Evropské a kontinentální právo

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Eva Kocmanová, advokát

Advokátní kancelář se zaměřením na: obchodní právo - pohledávky, smlouvy, obchodní rejstřík, zakládání společností; občanské právo - převody nemovitostí, nebytové prostory; pracovní právo, rodinné právo. Právní služby v angličtině.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Martin Hampl

Nabídka služeb advokáta s bohatou praxí v exekučním právu.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BROŽ & SOKOL & NOVÁK

Naše kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti práva obchodního, občanského – procesního i hmotného, správního, rodinného, pracovního a trestního. Zabýváme se i rozhodčím řízením. S nárůstem klientely a rozší...

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Dvořák & Dvořáková

Advokátní kancelář s universální právní praxí

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ I.LAMPRECHT JUDr.

advokátní kancelář zaměřující se na obchodní, pracovní a rodinné právo; specializace též na problematiku nemovitostí (převody, zástavní práva, věcná břemena, pronájem)

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Vladimír Šmeral

Nabízím advokátní služby v oblasti vymáhání pohledávek. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní, rodinné, pracovní, správní a zdravotnické právo.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ OLOMOUC

advokátní kancelář advokát advokat advokatni kancelar obchodní právo obchodní rejstřík nemovitosti zastoupení u soudu sepisy smluv právní porady

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Kříženecký & partneři, s.r.o.

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského, obchodního, trestního, správního, přestupkového či rozvodového práva.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ LUŠTÍK & LUŠTÍKOVÁ

Nabízíme advokátní služby v oblasti občanského, obchodního a trestního práva. Připravíme věřitelský či dlužnický insolvenční návrh včetně návrhu na oddlužení. Dále zajišťujeme právní zastoupení věřitelů v celém insolvenčním řízení, incidenčních spore...

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI, s.r.o.

Nabízíme advokátní služby. Zaměřujeme se na obchodní, občanské, rodinné, pracovní, trestní, přestupkové či stavební právo. Dále se zabýváme fúzemi a akvizicemi, výběrovými řízeními, ochranou osobnosti, nekalou soutěží a řešením sporů.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROŽÁNEK

Nabízíme kompletní právní servis se specializací na náhradu škody na zdraví, pracovní, občanské, rodinné a trestní právo. Řešíme právní vztahy k nemovitostem, právo obchodních společností, přestupkové a zdravotnické právo. Zajišťujeme zastupování poš...

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VAVROCH A PARTNEŘI

advokátní kancelář s universální praxí - právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní, správní.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ WILDT & BIOLEK

Právní služby v oblasti práva obchodního, občanského, trestního a pracovního. Insolvenční řízení.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE RŮŽOVÁ

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti obchodního, občanského i IT práva a veřejných zakázek. Nabízíme zakládání a prodej společností a sídel. Zajišťujeme zastupování před soudy i jinými orgány a řešíme spory s pojišťovnami.

AGROIMPEX PLUS, s.r.o.

Stavební projekty na objekty do 5.000.000 Kč. Dále nabízíme levné, zateplené zahradní domky, dřevovýrobu, dřevěné ploty, kotce pro psy. Dále kvalitní právní pomoc. Včetně zastoupení u soudu v České republice i v zahraničí.

AK - Mgr. MICHAELA KOZÁKOVÁ

Provoz advokátní kanceláře se specializací především na poskytování právních služeb v oblastech práva trestního, zdravotnického, pracovního, správního, občanského, nemovitostního, dědického a v neposlední řadě na vymáhání pohledávek. Specializace na...

AK Bánský - partneři

Nabízíme advokátní služby v oblasti občanského a obchodního práva, ochrany duševního vlastnictví a majetkových vztahů.

AK Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek a partneři

Poskytování služeb advokátní kanceláře v oblasti generální praxe.

Co je ePoptávka.cz

ePoptávka.cz je největší poptávkový systém v České republice, který využívá 269 162 dodavatelů ze všech oborů podnikání. Měsíčně zpracujeme přes 11 tis. poptávek ve finančním objemu více než 7 mld. Kč.

Používají nás úspěšné firmy
Loga našich partnerů

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení prohlížeče.

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropské unie o GDPR. Detaily zde.

© 2006—2021 B2M.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.