Přihlášení

nebo

Vyhledávání v dodavatelích

Nalezeno 723 firem

Prémioví dodavatelé

Ing. Dagmar Leebová

Nabízím oceňování nemovitostí a znalecké posudky.

MIRRO s.r.o.

Provádíme výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP na staveništi, vypracování plánu BOZP a zásad organizace výstavby vč. POV. Komplexní servis pro developery (studie proveditelnosti vč. časové náročnosti /pozn.: podrobného harmonogramu/ a čerpání finančních prostředků v čase, klientské změny, reklamační před a pozáruční servis, prověřování funkčnosti staveb před vypršením záruky, úča...

Ing. Vladimír Vaculík

Ocenění nemovitostí, odhad ceny nemovitosti, znalecký posudek na nemovitost. Jsem znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí. Nabízím správu a údržbu nemovitostí, správu domů s jednotkami, založení a fungování SVJ, stavebně technickou činnost.

Ostatní dodavatelé

Ing. Pavel Šafařík - Soudní znalec

Soudní znalec působící v Čechách v oboru ekonomika a stavebnictví. Vypracuje odborné znalecké posudky o stavu staveb, odhad ceny nemovitosti nebo zajistí technickou a organizační přípravu stavby či rekonstrukce.

Ing. Alena Weberová

Soudní znalec ve stavebnictví a ekonomiky.Odhady nemovitostí.

Soudní znalec - Ing. Bc. Šimík Ladislav

Soudní znalec Ing. Bc. Šimík Ladislav nabízí tyto služby - oceňování podniků, předlužení, posuzování hospodářské kriminality, oceňování věcí movitých, oceňování strojů a zařízení, oceňování motorových vozidel, výpočetní techniky, nábytku, zařízení do...

JAN PAŘÍK

Stanovení radonového indexu pozemku, měření objemové aktivity radonu v pobytovém prostoru a vypracování projektu protiradonových opatření dle ČSN. Soudní znalec asfaltové hydroizolace pro střechy, spodní stavby a mosty. Technické poradenství v této...

Ing. Jiří Forman

Soudní znalec v oborech: ekonomika, doprava, strojírenství

Ing. Karel Maňas

Soudní znalec v oboru ekonomika - strojírenství, posudky, technické stavy, ceny, automobily, dopravní technika, autoopravárentví, revize výplat z pojistného plnění.

Ing. Jaroslav Benda, Ph.D.

Nabídka služeb znalce v oboru ekonomika, stavebnictví a organizačního a ekonomického poradenství v oblasti nakládání s nemovitostmi. -znalec v oboru ekonomika -znalec v oboru stavebnictví -organizační a ekonomický poradce

Ing. Dagmar Hrubá-znalecká kancelář

inženýrská činnost znalecká kancelář - tržní ocenění soudní znalec

soudní znalec Doc.Dr.Ing.Jiří Chládek

Soudní znalec z boru střelivo a výbušniny se specializací na výbušniny, pyrotechniku a ohňostroje zpracovává vysoce kvalifikované znalecké posudku pro řízení před soudem nebo státními orgány.

  • http://www.chladek.cz

MUDr. Andrea Wolna

Nabízím služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na psychiatrii. Psychoanalýza, ergoterapie.

Znalecký ústav Praha s.r.o.

Znalecký ústav, zapsaný v seznamu znaleckých ústavů vedeném min. spravedlnosti, znalecké posudky o oceňování nemovitého, movitého i nehmotného majetku, expertní posudky pro advokáty a korporátní celky.

ING. JOSEF TILL

Znalec jmenovaný soudem pro oceňování nemovitostí,správa nemovitostí,realitní kancelář podrobnosti na webu.

ODHADY NEMOVITOSTÍ - Ing. Jiří Šťastný - soudní znalec

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ - znalecké posudky, odhady domů, bytů, pozemků cenami obvyklými (tržními), vyhláškovými a ostatními dle zadání. Rozpočty staveb. Vady a poruchy staveb.

ing. Karel Jeníček, Soudní znalec - oceňování motorových vozidel, posuzování technického stavu vozid

Soudní znalec - oceňování motorových vozidel, analýza dopravních nehod a posuzování technického stavu vozidel, .

Ing. Zdeněk Jansa - soudní znalec , odhadce

Znalecké posudky, oceňování nemovitostí, tržní a úřední odhady cen nemovitostí, bytů, nebytových prostor, rodinných domů, činžovních a administrativních budov, průmyslových areálů, garáží, chat, pozemků, věcných břemen. Dozorování a kontrola staveb....

  • http://soudni-znalci-odhadci.cz

Ing. Vojtěch Novák

Oceňování nemovitostí (tržní ocenění a znalecké posudky) poradenství v případě prodeje, koupě nebo převodu nemovitostí.

Petr Palacký

Soudní znalec v oblasti kybernetika odvětví hardware a software.

Ing. Aleš Hořínek

soudní znalec v oboru zdravotnictví a kriminalistika, spec. DNA analýza

ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.

Oceňování hmotného a nehmotného majetku a podniků, věcná břemena, stavební právo, znalectví ve stavebnictví, stavební dozory.

Jiří Majrich

SOUDNÍ ZNALEC obrou Ekonomika, odvětví Ceny a odhady se specializací MOVITÉ VĚCI

Ing. Pavel Hránek

Nabídka zajištění externího svařovacího dozoru a kompletních svářečských prací související s kvalitou výrobku, zajištění kontrol nezávislých expertních dozorů a přejímek kvalifikovanými pracovníky svařovacího dozoru a NDT pracovníky v levelu II a III...

Ing. Magdalena Čudová

Soudní znalec a daňový poradce. Oceňování nemovitostí a podniků. Poradenství k pronájmu nemovitostí a zdanění nemovitostí, vypořádání spoluvlastnictví, zpracování Prohlášení vlastníka dle 72/1994 Sb.Daňové poradenství.Vedení daňové evidence a účetni...

PETR JANKO

provádí : - odhady cen nemovitostí - soudní znalec - realitní makléř - stavební dozor

AUTOMAKRO HardSoft spol. s r.o.

Ekonomické poradenství Znalecké posudky v oborech: Všeobecné strojírenství Ceny a technické stavy motorových vozidel

Dědic & partneři a.s.

Znalecký ústav oceňování nehmotného majetku oceňování pohledávek oceňování podniků konkurzní řízení likvidace společností podnikové poradenství

Projektová, inženýrská a znalecká kancelář ČOLAKOV

Firma zpracovává dokumentaci nosných konstrukcí staveb, zprcovává znalecké posudky v oboru stavebnictví, specializace statika pozemních staveb a zakládání,inženýrská činnost.

Ing. Luboš Jaroušek

Nabízíme služby soudního znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství + návody k používání + posuzování shody + požadavky NV 378/2001 Sb.

Autoškola Zdeněk Pavčo

Provozování autoškoly, výcvik řidičů skupin B, AM, A1, A18, A21 za nejlepší ceny.Vedení účetnictví a daňové evidence včetně mzdové agendy. Zpracování DPH. Znalecké posudky - motorová vozidla, stroje, zařízení, manip. a zem. technika. Výpočetní a kanc...

Ing. Dagmar Leebová

Nabízím oceňování nemovitostí a znalecké posudky.

JIŘÍ MENTZL

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky a strojírenství. Zaměřuji se na odhady cen a technický stav motorových vozidel, strojů a zařízení. Zabývám se oceňováním vybavení domácností i kanceláří, věcí osobní spotřeby a nářadím.

Co je ePoptávka.cz

ePoptávka.cz je největší poptávkový systém v České republice, který využívá 269 162 dodavatelů ze všech oborů podnikání. Měsíčně zpracujeme přes 11 tis. poptávek ve finančním objemu více než 7 mld. Kč.

Používají nás úspěšné firmy
Loga našich partnerů

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení prohlížeče.

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropské unie o GDPR. Detaily zde.

© 2006—2021 B2M.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.