Přihlášení

nebo

Vyhledávání v dodavatelích

Nalezeno 486 firem

Prémioví dodavatelé

ŠÁRKA CHOROVSKÁ

Překlay a tlumočení: CZ-ITA,ITA-CZ. Soudní překlady italština - čeština. Překlady v různých jazykových kombinacích: ANG-ITA, CZ-ITA, ITA-CZ, CZ-ESP, ESP-CZ, PL-CZ, RU-CZ, ESP-ITA, ITA-ESP.

MIRRO s.r.o.

Provádíme výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP na staveništi, vypracování plánu BOZP a zásad organizace výstavby vč. POV. Komplexní servis pro developery (studie proveditelnosti vč. časové náročnosti /pozn.: podrobného harmonogramu/ a čerpání finančních prostředků v čase, klientské změny, reklamační před a pozáruční servis, prověřování funkčnosti staveb před vypršením záruky, úča...

Ing. Dagmar Leebová

Nabízím oceňování nemovitostí a znalecké posudky.

Ostatní dodavatelé

Ing. Pavel Šafařík - Soudní znalec

Soudní znalec působící v Čechách v oboru ekonomika a stavebnictví. Vypracuje odborné znalecké posudky o stavu staveb, odhad ceny nemovitosti nebo zajistí technickou a organizační přípravu stavby či rekonstrukce.

Soudní znalec - Ing. Bc. Šimík Ladislav

Soudní znalec Ing. Bc. Šimík Ladislav nabízí tyto služby - oceňování podniků, předlužení, posuzování hospodářské kriminality, oceňování věcí movitých, oceňování strojů a zařízení, oceňování motorových vozidel, výpočetní techniky, nábytku, zařízení do...

Ing. Alena Weberová

Soudní znalec ve stavebnictví a ekonomiky.Odhady nemovitostí.

JAN PAŘÍK

Stanovení radonového indexu pozemku, měření objemové aktivity radonu v pobytovém prostoru a vypracování projektu protiradonových opatření dle ČSN. Soudní znalec asfaltové hydroizolace pro střechy, spodní stavby a mosty. Technické poradenství v této...

Ing. Karel Maňas

Soudní znalec v oboru ekonomika - strojírenství, posudky, technické stavy, ceny, automobily, dopravní technika, autoopravárentví, revize výplat z pojistného plnění.

Ing. Zdeněk Jansa - soudní znalec , odhadce

Znalecké posudky, oceňování nemovitostí, tržní a úřední odhady cen nemovitostí, bytů, nebytových prostor, rodinných domů, činžovních a administrativních budov, průmyslových areálů, garáží, chat, pozemků, věcných břemen. Dozorování a kontrola staveb....

  • http://soudni-znalci-odhadci.cz

ing. Karel Jeníček, Soudní znalec - oceňování motorových vozidel, posuzování technického stavu vozid

Soudní znalec - oceňování motorových vozidel, analýza dopravních nehod a posuzování technického stavu vozidel, .

Ing. Aleš Hořínek

soudní znalec v oboru zdravotnictví a kriminalistika, spec. DNA analýza

Jiří Majrich

SOUDNÍ ZNALEC obrou Ekonomika, odvětví Ceny a odhady se specializací MOVITÉ VĚCI

Ing. Jaroslav Benda, Ph.D.

Nabídka služeb znalce v oboru ekonomika, stavebnictví a organizačního a ekonomického poradenství v oblasti nakládání s nemovitostmi. -znalec v oboru ekonomika -znalec v oboru stavebnictví -organizační a ekonomický poradce

Ing. Magdalena Čudová

Soudní znalec a daňový poradce. Oceňování nemovitostí a podniků. Poradenství k pronájmu nemovitostí a zdanění nemovitostí, vypořádání spoluvlastnictví, zpracování Prohlášení vlastníka dle 72/1994 Sb.Daňové poradenství.Vedení daňové evidence a účetni...

PETR JANKO

provádí : - odhady cen nemovitostí - soudní znalec - realitní makléř - stavební dozor

AUTOMAKRO HardSoft spol. s r.o.

Ekonomické poradenství Znalecké posudky v oborech: Všeobecné strojírenství Ceny a technické stavy motorových vozidel

Dědic & partneři a.s.

Znalecký ústav oceňování nehmotného majetku oceňování pohledávek oceňování podniků konkurzní řízení likvidace společností podnikové poradenství

Projektová, inženýrská a znalecká kancelář ČOLAKOV

Firma zpracovává dokumentaci nosných konstrukcí staveb, zprcovává znalecké posudky v oboru stavebnictví, specializace statika pozemních staveb a zakládání,inženýrská činnost.

Vladimír Kraus

Služby soudního znalce spojené s pořízením a provozem automobilů, návěsů, přívěsů a jiných vozidel. Odhad ceny a posouzení technického stavu. Renovace veteránů, poradenská činnost v oblasti silničních motorových vozidel.

  • http://www.auto-kraus.cz

HELVIK, spol. s r. o.

Mezinárodní a tuzemská autodoprava Spediční činnost Poradenská činnost,soudní znalec v oboru ekonomika a ceny mot.vozidel a strojů,znalecké posudky

  • http://www.helvik.cz,www.auto-kraus.cz
  • Zlín

soudní znalec Doc.Dr.Ing.Jiří Chládek

Soudní znalec z boru střelivo a výbušniny se specializací na výbušniny, pyrotechniku a ohňostroje zpracovává vysoce kvalifikované znalecké posudku pro řízení před soudem nebo státními orgány.

  • http://www.chladek.cz

MILAN DISCHINGER

Nabízím služby soudního znalce v oblasti výpočtů cen a odhadů motorových a ostatních silničních vozidel, stanovení výše majetkové újmy (poškození doprav. nehodou, znehodnocením, odcizením, atd.). Ověřování technického stavu vozidel - před i při zakou...

Vladimír LEIN - DOS

Firma založená v roce 1991, poskytuje daňové, účetní a ekonomické poradenství včetně daňových auditů a znaleckých posudků.

Ing. Zdeněk KROUPA

správa a řízení obchodních společností, interim manažment, projektový manažment, expertizy a konzultace, soudní znalec

odhad nemovitosti JUDr. Jaroslav Kubát

Odhadce nemovitostí- soudní znalec - odhady cen nemovitostí - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí

Čech Petr Ing.

certifikovaný soudní znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí a koncesovaný odhadce nemovitého majetku

Jiří Šmejkal

Provádíme zhotovení znaleckých posudků na ocenění bytů i nebytových prostor, rodinných domů, průmyslových hal, nedokončených staveb či pozemků. Nabízíme stanovení zjištěné ceny pro daň z převodu nemovitosti, darovací i dědickou. Poskytujeme stanovení...

Ing. Zdeněk KUČERA - PATIN

PATENTOVÝ ZÁSTUPCE a SOUDNÍ ZNALEC (v oboru ekonomiky patentů a ochranných známek).

Jiří Kopecký

Jako soudní znalec v oboru nemovitostí provádím odhady a oceňování nemovitostí jak úřední, tak tržní. Výstavba rodinných domů na klíč, rekonstrukce domů, bytů ..., prodej nemovitostí.

Autoškola Zdeněk Pavčo

Provozování autoškoly, výcvik řidičů skupin B, AM, A1, A18, A21 za nejlepší ceny.Vedení účetnictví a daňové evidence včetně mzdové agendy. Zpracování DPH. Znalecké posudky - motorová vozidla, stroje, zařízení, manip. a zem. technika. Výpočetní a kanc...

Ing. Dagmar Leebová

Nabízím oceňování nemovitostí a znalecké posudky.

1.Znalecká a.s.

Jako znalecký ústav vypracováváme znalecké posudky pro: - zjištění hodnoty nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodních společností, - přeměn obchodních společností, - zjištění hodnot a přezkoumávání zpráv podle obchodního zákoníku, - st...

BEZPEČNÝ E-MAIL s.r.o.

provádí - znalecká činnost soudní znalec a profesionál na informační a telekomunikační technologie - ICT (IT) Stanovení cen, popřípadě škod dat, databází, software, vývoje programů a aplikací, stanovení hodnoty licence, domény, internetového obch...

Co je ePoptávka.cz

ePoptávka.cz je největší poptávkový systém v České republice, který využívá 269 162 dodavatelů ze všech oborů podnikání. Měsíčně zpracujeme přes 11 tis. poptávek ve finančním objemu více než 7 mld. Kč.

Používají nás úspěšné firmy
Loga našich partnerů

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení prohlížeče.

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropské unie o GDPR. Detaily zde.

© 2006—2021 B2M.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.