Svatopluk Košvanec

Bonusy firmy platné pouze pro poptávající zákazníky ePoptávky

Rozšířená doba záruky pro zákazníky ePoptávky
záruka je 30 let
Prodloužená splatnost faktury pro zákazníky ePoptávky
platba po dokončení tzv.hrubé stavby
Jiný bonus pro zákazníky ePoptávky
doživotní servis
Jiný bonus pro zákazníky ePoptávky
tepelná propustnost U=0,15Wm2 k -nízkoener.dům
Jiný bonus pro zákazníky ePoptávky
termín zhotovení 2-3měsíce,dle přání investora