Garnets Consulting a.s.

Nabídky (6)

Dotace

Poskytujeme komplexní služby a poradenství v oblasti dotačních titulů a státních podpor.

Koordinátor BOZP

Zajišťujeme činnost koordinátora BOZP na staveništi.

Obnovitelné zdroje energie - Bioplyn

Poskytujeme služby a poradenství v oblasti stavebnictví a alternativních zdrojů energie - bioplyn.

Projektování a management

Nabízíme Vám v rámci našich služeb projektové přípravy a inženýrskou činnost.

Správce stavby, technický dozor investora

- sestaví projektový tým odborníků s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi - řeší vztahy investora, konzultanta a zhotovitele při zahájení, průběhu a dokončení stavby - kontroluje a řídí průběh změnového řízení - řeší…

Technický a autorský dozor

Jedná se o kontrolní činnost při realizaci stavby pro investory (stavebníky).